• 27 Νοεμβρίου 2016

Πως να κολλήσει το μυαλό σε μία εικόνα;

Πως να κολλήσει το μυαλό σε μία εικόνα;

Πως να κολλήσει το μυαλό σε μία εικόνα; 500 281 Pixelup

Cinemagraphs είναι η αίσθηση της επαναλαμβανόμενης κίνησης σε ορισμένα σημεία μιας εικόνας.  Όταν χρησιμοποιείτε ένα cinemagraph μπορείτε να προσδώσετε την αίσθηση του χρόνου και του τόπου εκεί που μια απλή εικόνα δεν μπορεί.

Ο όρος « Cinemagraph » επινοήθηκε το 2011 από τους φωτογράφους Kevin Burg και Jamie Beck. Δείτε για παράδειγμα την εικόνα που μας δείχνει τον καφέ που αχνίζει.atmos_n5gyfj_wvuukf Πως να κολλήσει το μυαλό σε μία εικόνα;

Η χρήση του cinemagraph είναι ορισμένες φορές πολύ καλή, ειδικά αν θέλετε να δώσετε έμφαση στα περιφερειακά στοιχεία της εικόνας. Για παράδειγμα, το αντικείμενο της συγκεκριμένης εικόνας είναι μια σκηνή με το πρωινό – και όχι ο ατμός. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο αυτά τα ψιλά σύννεφα καπνού στον καφέ, μας κάνουν να εστιάσουμε σ’ αυτό και να θυμηθούμε κάποιο ηλιόλουστο πρωινό που απολαμβάναμε με ηρεμία τον καφέ μας.

Είναι περισσότερο η αίσθηση της ανάμνησης από μία απλή φωτογραφία.